Етикет: Ферибот

  • Mобилно приложение за подобряване преминаванете на тирове през „Дунав мост“

    Mобилно приложение за подобряване преминаванете на тирове през „Дунав мост“

    Обърнах се към Министъра на Вътрешните работи относно необходимостта от подобряване на организацията за преминаване на тежкотоварни автомобили през „Дунав мост“ и бъдещата фериботна линия Русе-Гюргево. Считам, че този въпрос следва да се разгледа от Междуведомствения съвет по въпросите на граничния контрол, чийто председател е министър Калин Стоянов. Проблемът с настоящата организация на преминаване през…