Контрол Дунав мост

Mобилно приложение за подобряване преминаванете на тирове през „Дунав мост“

Обърнах се към Министъра на Вътрешните работи относно необходимостта от подобряване на организацията за преминаване на тежкотоварни автомобили през „Дунав мост“ и бъдещата фериботна линия Русе-Гюргево. Считам, че този въпрос следва да се разгледа от Междуведомствения съвет по въпросите на граничния контрол, чийто председател е министър Калин Стоянов.

Проблемът с настоящата организация на преминаване през ГКПП „Дунав мост“ се състои от части от процеса на получаване на пореден номер за преминаване на границата. В момента, на подхода към ГКПП „Дунав мост“ в посока Румъния, служители на частен паркинг проверяват дали регистрационният номер на даденото превозно средство фигурира в системата им. Ако не фигурира, камионът не се допуска да продължи пътя си към границата и се насочва към пункт за получаване на пореден номер. Това създава значителни забавяния и затруднения за шофьорите.

Предлагам създаването на по-ефективна система, която да взема под внимание потребностите на всички участници в процеса, като мобилно приложение, което позволява на шофьорите на камиони да получават пореден номер за преминаване през ГКПП „Дунав мост“, бъдещата фериботна линия Русе – Гюргево и други гранични пунктове чрез своите мобилни телефони. Това приложение би трябвало да включва следните функции:

  • Интеграция с GPS: Приложението би могло да включва GPS функционалност, която следи местоположението на превозните средства. Това ще помогне на системата да предсказва по-точно кога дадено превозно средство ще достигне границата и кога ще е неговият ред за преминаване.
  • Интерактивна карта на паркингите: Приложението би могло да показва всички налични паркинги в близост до границата, като показва и тяхната текуща заетост и свободни места. Това би помогнало на шофьорите да намерят подходящо място за паркиране и почивка.
  • Възможност за ранно регистриране: Шофьорите биха могли да се регистрират в системата и да получават пореден номер още преди да достигнат до границата. Това би позволило на системата да предвижда по-точно натоварването и да подготвя съответните служби за обработка на превозните средства.
  • Интеграция с други системи: Приложението би могло да бъде интегрирано с други системи, като системите за пътна информация, митническата система и други, което ще позволи на шофьорите да получават актуална и пълна информация за ситуацията на границата.
  • Напомняния и известия: Приложението би могло да изпраща известия и напомняния към шофьорите, когато наближава тяхното време за преминаване на границата. Това би могло да помогне за намаляване на забавянето и засичането на грешки.

Приложението би улеснило работата на шофьорите на тежкотоварни превозни средства, като им позволи да планират по-ефективно времето си и да минимизират излишното чакане.

Изисква се координация между различните институции и организации, включително общините, държавната администрация, превозвачите и собствениците на паркинги. Предложението е стъпка в правилната посока към модернизацията и подобряването на процеса на управление на тежкотоварния трафик. Със съответните инвестиции, техническа подготовка и координация, то може да доведе до значителни подобрения в областта.