Ерозия на река Дунав край Мартен, община Русе

Проект за укрепване на брега на река Дунав край град Мартен, община Русе

Преди една година зададох въпрос относно ерозията и разрушаването на бреговата ивица на река Дунав в участъка пред град Мартен от км 481.8 до км 484. Изразих сериозна загриженост поради слабата геоложка структура на почвата в близост до реката, която предизвиква рушене на бреговете, особено при вълнение, причинено от силен североизточен вятър и движение на кораби. 

Ерозията на бреговата ивица е сериозен проблем и може да доведе до опасност за изградените в близост до тях сгради, както и до загуба на общинска и частна територия. 

Предложенията, които дадох за предотвратяване на този проблем, бяха: 

  1. Изграждане на буни от едър ломен камък, между които да се насипе камък или да се изработят тетраподи с тегло до 500 кг. и разполагането им по брега – този метод е приложен успешен при Стълпище.
  2. Проектиране и изграждане на кейова бетонна стена като продължение на вече съществуващата стена пред бившето КТМ до помпената станция.

Второто решение е по-предпочитано, тъй като ще предложи трайно решение и ще позволи разполагането на стената по-близо до реката, като на разстоянието между стената и сегашния бряг може да се насипе материал и да се увеличи общинската територия.

В резултат на тези предложения и работата на Областна администрация Русе в Бюджет 2024 предвидихме 600 000 лв. за укрепване на брега на река Дунав край град Мартен. Тази сума ще бъде използвана за финансиране на геозащитни мерки и дейности, насочени към предотвратяване на ерозионните процеси в засегнатия участък. Проектът е част от инвестиционната програма на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и е включен в рамките на бюджетната прогноза за периода 2024-2026 г.

Осигуряването на финансиране е важна стъпка, но считам, че е от съществено значение държавата да предприеме незабавни мерки за укрепване на бреговата ивица и предотвратяване на допълнителни щети.