Иван Белчев в кабинет на Народно събрание

Ограничителни колчета на пътя Русе-Разград –

Във връзка с поставянето на ограничителни колчета на пътя Русе-Разград на територията на Разградска област, бих искал да обърна внимание на някои сериозни проблеми, които възникват вследствие на това решение. 

Изпълнението на тези мерки по този начин носи риск от инциденти. Шофьорите, които за първи път минават по този участък след поставянето на колчетата, се сблъскват с появата им на участъци със завои, без да има предварителна информация или предупреждение за наличието им. Липсват червена маркировка и знаци, които да сигнализират за ограничителите, което води до непредвидени ситуации и потенциални произшествия. Освен това, колчетата не са поставени точно на непрекъснатата линия и частично навлизат в лентата за движение, създавайки допълнителни опасности.

На много места в България, както и в съседните общини Русе и Велико Търново, вече са монтирани такива колчета с цел предотвратяване на неправилно изпреварване. На пътя Русе – Бяла половин година липсваха знаци за наличието на ограничителни колчета и това доведе до преминаването през тях, съответно се чупеха и падаха върху пътното платно, което създаваше рискови ситуации и предпоставки за ПТП. След поставяването на знаците, тези инциденти намаляха значително. 

Мерки за подобряване на ситуацията

1. Поставяне на ясни и видими предупредителни знаци преди участъците с ограничителни колчета, особено на завои. Това да се случва преди поставянето на колчетата, с не 6 месеца след това. 

2. Червена маркировка на непрекъснатата линия, която да увеличи вниманието на водачите към тези участъци.

3. Осигуряване на правилно разположение на колчетата, така че да са точно на непрекъснатата линия и да не навлизат в лентата за движение.

4. Редовен мониторинг и поддръжка на ограничителните колчета, за да се гарантира, че са в добро състояние и не представляват заплаха за безопасността на движението. Това включва освен замяна на счупените колчета, но и почистване на светлоотразителните елементи или тяхната подмяна. 

5. Допълнителни светлоотразителни елементи преди първото колче. Подходящи биха били светлоотразителни кабари (С15). Важна мярка за засилване на вниманието през тъмната част на денонощието. 

Считам, че предприемането на тези мерки ще намали риска от пътнотранспортни произшествия и ще подобри безопасността на движение по пътя Русе-Разград.

Парламентарният въпрос беше входиран към МРРБ чрез парламентарния контрол.