Иван Белчев - граждански и екоактивист

Иван Белчев – От екоактивист към народен представител, борещ се за чист въздух в Русе

Една от важните теми за мен като русенец е свързана с чистотата на въздуха. Ние сме това, което дишаме. А през последните години дишаме основно въздух, наситен с всевъзможни нетипични вещества – започнаха да се носят миризми на бакелит, бои, лакове и ацетон и то най-вече в часове, в които няма кой да проведе инспекция на предприятията замърсители.

Това беше причина да започна разговор с МОСВ чрез лични срещи в екоминистерството, писмени и устни въпроси от трибуната на народното събрание. Последваха засилени проверки на предприятията, глоби, но замърсяването не спираше. Затова започнах разговор с екоактивистите, за да намерим решения. Създадохме кампании за информираност на русенци да подават сигнали, протести за чист въздух, разговори с общинските институции. В отговор получихме призовки от полицията, че сме подавали неоснователни сигнали, обиждали сме незаслужено, а аз, че съм занимавал прекалено много РИОСВ Русе с конкретни замърсители.

Това не ме спря, а допълнително ме мотивира. 

Започнах работа директно чрез екоминистерството, изпратиха експерти в Русе, за да видят истинската ситуация, министър Юлиян Попов дойде с екипа си в Русе. Години наред проблемът с чистотата на въздуха в Русе беше игнориран или омаловажаван, но най-накрая имаше стъпка в правилната посока и срещата с гражданите очи в очи беше важна. Към днешна дата все повече разбираме как сме били мамени през годините – едно от предприятията си е изливало мръсните води в канализацията и затова е миришело на ацетон, бои и лакове – дружеството е задължено да изгради пречиствателна станция до края на годината и да е ясно къде отиват отпадните ѝ води. Друг замърсител вместо работещ биофилтър са проветрявали помещенията си вечер и миризмата на бакелит се усещаше в целия град – сега биофилтърът трябва вече да работи, а проветряването е забранено. Едно открито пространство с камари натрошени въглища носеще въглищен прах в квартал Здравец – сега има стриктен контрол и задължително оросяване.

За всички тези проблеми съм се борил и не бях сам. Благодарен съм на всеки екоактивист, гражданин на Русе и работещите за чист въздух експерти в МОСВ и РИОСВ.

Темата за чистотата на въздуха в Русе остава отворена и в следващите публикации ще ви запозная с работата на групата за миризмите, в която взеха участие 3 министерства и експерти и която ще е отправна точка за законодателни инициативи, в които аз ще взема активно участие.

Имам нужда от вашата подкрепа в бюлетина № 14 за ПП-ДБ и преференция 103 за мен, Иван Белчев, за чист въздух в Русе.