Иван Белчев

Трансгранично замърсяване в Русе от Гюргево, Румъния

Относно риска от трансгранично замърсяване в Русе, идващо от Гюргево, в началото на юни изисках от Министерството на околната среда и водите да направят запитване към румънските власти. Целта бе да се получи информация за инвестиционното намерение за инсталацията за изгаряне на отпадъци, както и потенциалните екологични рискове.

Такава информация не бе получавана в министерството и с писмото ми активирах процеса.

В началото на август румънската страна информира българското еко министерство за инвестиционно предложение и очаква нашето становище.

Трансгранично замърсяване от инсинератор в Гюргево


Какво ще представлява инсинератора?
Теренът ще се намира на платформа 2 на бившия химически завод в Гюргево.
Капацитетът ще е 7,2 тона на ден и съответно 2 304 тона на година от следните отпадъци: Медицински опасни и медицински неопасни отпадъци и странични животински продукти.
Емисии в атмосферата ще са твърди частици, серен диоксид, азотен диоксид и въглероден диоксид.
Отпадните води от инсинератора ще достигат до промишлена канализационна мрежа, ще се пречистват в новоизградена пречиствателна станция и впоследствие ще се заустват в индустриална канализационна мрежа. Оттам пречистените води ще се заустват в река Дунав.

Съгласно Конвенцията по оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст (Еспоо Конвенция) за въпросния проект, министерството очаква от русенци нашите становища.

Изпратете вашето становище на имейла на Министерството на околната среда и водите, но преди това се запознайте с проекта на следния линк

Моето лично становище е отрицателно. Знам колко години ни трябваха за да се преборим с обгазяванията с хлор, знам колко хора напуснаха града ни и не бих искал да допуснем ново замърсяване на въздуха.

Харесваш публикацията? Сподели я

Визия за Русе

Интерактивната карта показва основните елементи от визията ни за Русе

Теми

Събития

Виж още

Подкрепи кампанията

Разчитаме на твоята подкрепа, за да можем да проведем една силна кампания в Русе

Прочети още...